Profesor Karol Vasilko, Dr.Sc.  -  Akademik, Vedec, Edukátor, Autor
Menu
English Anglická vlajka

Profesora Vasilka je možné kontaktovať písomne na tejto adrese:

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Vasilko, Dr.Sc.
Fakulta Výrobných Technológií
Technická Univerzita Košice
Bayer Street 1
080 01 Prešov
Slovensko

Copyright © 2008-2014 Karol Vasilko. Všetky práva vyhradené.
Úvod Vedecké publikácie Knihy a skriptá Kontakt