Profesor Karol Vasilko, Dr.Sc.  -  Akademik, Vedec, Pedagóg, Autor
Menu
English Anglická vlajka

Vitajne na webstránkach Profesora Vasilka!

Profesor Karol Vasilko je prominentná akademická osobnosť známa v centrálnej a východnej Európe pre svoje akademické úspechy a vedecký prínos v oblasti mechanického inžinierstva a výrobných technológií.

Počas 40-tich rokov profesionálnej kariéry Prof. Vasilko publikoval viac ako 300 vedeckých článkov, 50 patentov, 22 monografií a 13 vysokoškolských učebníc. Bol prvým dekanom novozaloženej Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, so sídlom v Prešove. Pôsobí ako expertný poradca pre množstvo národných a zahraničných firiem, zatiaľ čo vzdelal nezpočetné množstvo študentov od bakalárov a doktorandov. Prof. Vasilko je naďalej veľmi aktívny a pôsobí na Fakulte výrobných technológií, Technickej univerzity v Košiciach.

Účelom týchto webstránok je poskytnúť informácie o profesionálnych aktivitách professora Vasilka, jeho publikáciach, a iných akademických aktivitách na Slovensku ako aj v strednej Európe.

 
Stiahnite si monografie Prof. K. Vasilka:


História a vývoj techniky (2014)
(PDF súbor, 42MB)


Teória a prax trieskového obrábania (2009)
(PDF súbor, 36MB)

Použitie autorizované výhradne len na osobné študijné účely. Všetky práva vyhradené.
 

KRÁTKY ŽIVOTOPIS

1942
 
  Narodený na východnom Slovensku, najmladši zo 7-mich súrodencov.
1959-1964
 
  Vyštudoval 5-ročný univerzitný kurz mechanického inžinierstva so zameraním na obrábanie, Strojnícka Fakulta, Technická Univerzita v Košiciach. Získal titul inžiniera (Ing.).
1964-1967
 
  Inžinier na Strojnícka Fakulta, Technická Univerzita v Košiciach.
1968-1971
 
  Výskumný pracovník, Výskumný ústav valivých ložísk (VÚRAL) Žilina.
1967-1972
 
  Získal titul kandidáta vied (CSc., ekvivalent dnešnému titulu PhD) po vypracovaní výskumnej úlohy o "Tepelných javov počas rezania kovov".
1972-1975
 
  Vedecký pracovník, Výskumný ústav kovopriemyslu (VÚKOV), Presov.
1976-1979
 
  Technický riaditeľ, Závody na výrobu ložísk (ZVL), Prešov.
1979
 
  Získal titul Docenta za prácu "Analýza processov brúsenia".
1980-1990
 
  Prednášajúci a neskôr vedúci katedry, Vysoká Škola Dopravy a Spojov (VŠDS), Žilina.
1984
 
  Získal titul profesora za prácu "Procesy rezania kovov."
1985
 
  Získal najvyšší vedecký titul Dr.Sc. za prácu "Životnosť nástroja".
Od 1991
 
  Založil Fakultu Výrobných Technológií, zastával funkcie prodekana a dekana Fakulty, Fakulta Výrobných Technológií, Technická Univerzita v Košiciach.
2011
 
  Bol mu udelený čestný doktorát (Dr.h.c. - Doctor Honoris Causa) Žilinskou Univerzitou v Žiline.

Copyright © 2008-2014 Karol Vasilko. Všetky práva vyhradené.
Úvod Vedecké publikácie Knihy a skriptá Kontakt