Professor Karol Vasilko, Dr.Sc. - Academic, Scientist, Educator, Author
Menu
Slovensky Slovak flag

Patents and Original Authorship Certificates

 • Patent ČSSR 126 185. Buda,J.- VASILKO,K,: Jednoúčelový stroj na frézovanie čiel obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk. 5.12.1967.
 • Patent ČSSR 127 369. BUDA,J.- VASILKO,K.: Stroj na súčasné preťahovanie dvoch súbežných plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk. 10.2.1967
 • Patent ČSSR 127 058. BUDA,J.- ŠIMULÁK,J.- VASILKO,K.: Jednoúčelový stroj na obrábanie valcových plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk.
 • Patent ČSSR 128 058 BUDA,J.-VASILKO,K.- POLÁK,Š.: Jednoúčelový stroj na obrábanie vnútorných valcových a tvarových plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk. 17.2.1967.
 • Patent ČSSR 122 243, BUDA,J.- VASILKO,K.: Spôsob získania koreňa triesky za nastavených podmienok rezania, bez špeciálnych prípravkov. 8.3.1997.
 • Patent ČSSR 127 384. VASILKO,K.: Stroj na obrábanie vonkajších valcových a tvarových plôch obrobkov, najmä krúžkov valivých ložísk preťahovaním. 8.3.1967.
 • Patent ČSSR 134 008. VASILKO,K.- ČOP,V.: Rezný nástroj na obrábanie kovov. 20.4.1967.
 • Patent ČSSR 134 299. BUDA,J.- VASILKO,K.: Spôsob merania frekvencie kmitov, vyvodzovaných v procese rezania. 27.3.1968.
 • Patent ČSSR 138 047. VASILKO,K.- MICHEL,D.-HRAŠNA,C.: Rezný nástroj na obrábanie kovov. 29.4.1969.
 • Patent ČSSR 134 066. VASILKO,K.: Spôsob obrábania valcových plôch. 29.5.1969
 • Patent ČSSR 138 047. VASILKO,K.: Rezný nástroj na obrábanie kovov. 3.4.1969
 • Patent ČSSR 139 164 VASILKO,K.- ČOP,V.: Rezný nástroj na obrábanie rotačných plôch. 20.6.1969
 • Patent ČSSR 140 778. ZÁN,J.- VASILKO,K.: Upichovací nôž. 27.1.1970
 • Patent ČSSR 146 319. VASILKO,K.- KRAVEC,K.: Prípravok na nastavovanie nástrojov pri ostrení. 25.5.1970
 • Patent ČSSR 142 688. STROJNÝ,M.- VASILKO,K.- ELIÁŠ,J.: Rezný nástroj s vymeniteľnou platničkou, upevňovanou mechanicky. 15.7.1970
 • Patent ČSSR 148 156. ELÁŠ,J.- STROJNÝ,M.- VASILKO,K.: Rezný nástroj s vymeniteľnou doštičkou. 30.12.1970
 • Patent ČSSR 146 483. VASILKO,K.: Spôsob presného strihania plechu. 25.1.1971
 • Autorské osvedčenie ČSSR 155 543. VASILKO,K.- ELIÁŠ.- STROJNÝ.: Blokový rezný nástroj s vymeniteľnými doštičkami. 26.5.1971
 • Autorské osvedčenie ČSSR 162 112. VASILKO,K.: Skrutka na nerozoberateľné spájanie plechov. 30.12.1971
 • Autorské osvedčenie ČSSR 155 378. VASILKO,K.: Zariadenie na meranie teploty pri obrábaní. 7.1.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR 159 162. VASILKO,K.: Viacúčelový sústruh. 7.8.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR, 160 807. VASILKO,K.: Nástroj na delenie profilov, najmä rúrok obrábaním. 17.2.1972.
 • Autorské osvedčenie ČSSR 159 995. VASILKO,K.- POLÁK,Š.: Zariadenie na kontinuálne obrábanie vonkajších rotačných plôch. 21.11.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR 158 492. STROJNÝ,M.-ELIÁŠ,J.- VASILKO,K.: Nožová hlava pre sústruhy. 7.8.1972
 • Autorské osvedčenie ČSSR 172 882. VASILKO,K.- ONOFREY,M.: Zariadenie k upínaniu rotačných obrobkov pri superfinišovaní. 30.4.1975
 • Autorské osvedčenie ČSSR 206 457. VASILKO,K.: Zariadenie na zisťovanie mechanizmu plastickej deformácie pri obrábaní. 30.12.1977
 • Autorské osvedčenie ČSSR. VASILKO,K.- PILC,J.: Rezný nástroj s kruhovou pootáčavou platničkou. 30.10.1980
 • Autorské osvedčenie ČSSR 211 034. VASILKO,K.: Brúsny vretenník s valivými ložiskami. 12.2.1980
 • Autorské osvedčenie ČSSR 211 831. VASILKO,K.- PILC,J.: Klzné uloženie rotujúceho sústružníckeho noža. 21.3.1980
 • Autorské osvedčenie ČSSR 214 993. VASILKO,K.: Spôsob zisťovania relatívnej obrobiteľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu. 26.9.1977
 • Autorské osvedčenie ČSSR 160 015. MURÁNSKÝ,J.- VASILKO,K.: Signalizátor  otupenia rezného klina.22.11.1972.
 • Autorské osvedčenie ČSSR 177 472. VASILKO,K.- PRČÍK,J.: Spôsob a zariadenie na delenie triesky pri rezaní kovov. 8.5.1983
 • Autorské osvedčenie ČSSR 183 898. VASILKO,K.: Nástroj na presné strihanie. 18.11.1976
 • Autorské osvedčenie ČSSR 187 568. VASILKO,K.- ONOFREY,M.: Kuželíkové ložisko s upraveným profilom. 1.7.1974
 • Autorské osvedčenie ČSSR 190 906. VASILKO,K.- PILC,J.: Miskový rotujúci nôž. 21.3.1977
 • Autorské osvedčenie ČSSR 201 539. VASILKO,K.- ĎURANOVÁ,E.: Zariadenie na určovanie relatívnej obrábateľnosti materiálu. 30.10.1979
 • Autorské osvedčenie ČSSR 201 843. VASILKO,K.- PILC,J.: Nástroj na sústruženie. 26.10.1978
 • Autorské osvedčenie ČSSR 217 454. VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.: Sústružnícky nožový držiak. 23.2.1981
 • Autorské osvedčenie ČSSR 221 787. VASILKO,K.- KOGANOV,J.A.: Spôsob určovania relatívnrej obrobitežnosti materiálov a zariadenie na jeho         realizáciu. 12.10.1981
 • Autorské osvedčenie ČSSR 224 050. VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.: Zariadenie na automatickú výmenu opotrebenej reznej platničky.       30.6.1982
 • Autorské osvedčenie ČSSR 225 168. VASILKO,K.- MURČINKO,J.-    IŽÁRIK,J.: pichovací nôž. 9.6.1981
 • Autorské osvedčenie ČSSR 247 297. VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.V.: Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov   valivých ložísk. 20.2.1985
 • Autorské osvedčenie ČSSR 247 894. BAJÁK,I.-MUCHA,P.-VASILKO,K.- Spôsob regenerácie rezných kvapalín 11.1.1985
 • Autorské osvedčenie ČSSR 255 386. VASILKO,K.- NOVÁK.S.: Sústružnícky nôž. 13.5.1986
 • Autorské osvedčenie ČSSR 262 642. VASILKO,K.- ŠLESÁR,M.: Sústružnícky nôž. 27.4.1987
 • Autorské osvedčenie ČSSR 240 501. VASILKO,K.- TUREK,I.: Rezný nástroj s meraním opotrebenia reznej časti. 15.9.1982
 • Autorské osvedčenie ZSSR 1657281. VASILKO,K. et all.: Rastočnaja golovka s avtomatičeskim upravlenijem rozmerom obrabotki.       11.8.1987
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Nástroj na sústruženie. Majiteľ a pôvodca patentu: Karol Vasilko. Slovenská republika. Patentový spis, 280127. Udelený: 17.1.2000
 • VASILKO, K.: Výkonná čelná fréza. Prihláška patentu PP 0119-2006, podané 16.06.29006
 • VASILKO, K.: Výkonná deliaca fréza – píla. PP 0124-2006, podané 25.sept.2006

Scientific journal papers

 • ŠALAK, A., VASILKO, K., et all.: New short time face turning method for testing the machinability of PM steels. Journal of Materials Processing Technology 176 (2006), 62-69
 • ŠALAK, A., SELECKÁ, M., VASILKO, K., DANNINGER, H.: Face turning of PM steels: Effect of porosity and carbon level. International Journal of Powder Metallurgy, Vol. 44, Issue 2, 2008, pp. 46-61
 • BUDA,J.- VASILKO,K.: Heat leghtens tool life. Machinery Lloyd č.1. London, s.22-23.
 • BUDA,J.- STROJNÝ,M.- VASILKO,K.: A design for broaching of thrust facest of rolling bearing rings and problems connested with its realisation. International      Journal of Production Research. 7, č.4, 1969, s.287-299.
 • VASILKO,K.: Realizacija racionažnoj konstrukcii koničeskich rolikopodšipnikov. Techniko - ekonomičeskaja informacija OSPP, č.22. Warszawa, 1977, s.1 - 10.
 • BUDA,J. - VASILKO.K.- STRÁŇAVA,J.: Neue Methode der Spanwurzelgewinnung zur Untersuchung des Schneidvorganges. Industrie Anzeiger č.5, 1968, s. 24-27.
 • VASILKO.K.: Povyšenije točnosti vyrubki separatorov podšipnikov kačenija. Techniko - ekonomičeskaja informacija OSPP, č.26, Warszawa, 1977, s.3- 13.
 • VASILKO,K.: Novyje napravlenija razvitija instrumentov dlja obrabotki podšipnikovoj stali. Bulletin OSPP č. 23-24. Warszawa, 1979, s.3-11
 • VASILKO,K. - ŽIDEK,J.: Bearing steel grinding and its mechanism. British  Iron and Steel Industrie Translation Servise, č. 8473, január 1971, s.1 - 10
 • VASILKO,K.-NOVÁK,S.:Nutzmöglichkeiten der sekundaren  deformationszone beim Spanen. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden. 27, heft 5, s.1019 - 1024, 1978
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.:Nutzmöglichkeiten der sekundären  Deformationzone beim Schneidvorgang. Fertigungstechnik und Betrieb 28, č.6, 1978, s.354-356
 • VASILKO,K.- HRUBJAK,M.: Technologičeskije osnovy avtomatizacii tokarnych operacii. Techniko-ekonomičeskaja informacija OSPP. Warszawa, 1978
 • VASILKO,K.: Obrabotka materialov lezvijnym instrumentom. Exspress informacija. Režuščije instrumenty, č.16, 1981, s.1-4
 • VASILKO,K.: Konstruktionen der Scheidwerkzeuge mit erhohter  Standzeit. Fertigungstechnik und Betrieb 30, č.5, s.265-266
 • VASILKO,K. a kol.: Result of investigation into effect of isotermal annealing of steel on machinability. BISI, 20267, nov. 1981, 15s.
 • VASILKO,K.: Technologičeskije perspektivy avtomatizacii proizvodstva podšipnikov. Techniko - ekonomičeskaja informacija OSPP, Warszawa, November 1984, s.1-22
 • VASILKO,K.-BOKUČAVA,G.: Režuščije instrumenty v gibkom avtomatizirovannom proizvodstve. Naučnyje trudy GPI Tbilisi, č.10/280, 1984, s.113-118
 • VASILKO,K. -  BOKUČAVA,G.: Metod formirovanija stružki na stankach, prednaznačennych dlja avtomatizirovannogo proizvodstva. Naučnyje trudy GPI Tbilisi. Technologija mašinostrojenija, č.3. 1986, s.37-42
 • BOKUČAVA,G. - VASILKO,K.: Etapy razrabotki instrumentaľnogo obespečenija GPS. Naučnyje trudy GPI Tbilisi, č.3, 1988, s. 40-45
 • VASILKO,K.: Characteristics of turning with a tool a straight cutting edge indined to the axis of the workpiece. Transactions of the Technical University of Košice, 1991, 1 (2), s. 217-233
 • BOKUČAVA,G.- VASILKO,K.: Optimizacija režimov rezanija pri sverlenii otverstij na mnogocežovich stankach. Stanki i instrument č.6, 1991, s.30 - 32
 • BOKUČAVA,G.- VASILKO,K.: Boring head NC facing slide. "Modular machine tool and automatic manufacturing technique". č.1 1992 .s.1-3,(Total Issue No 215) China.
 • BOKUČAVA,G.- SCHENFELDER,M..- VASILKO.K.:.: Koncepcija opredelenija nomenklatury režuščego instrumenta, primenijemogo v GPS. Trudy Gruzinskogo techničeskogo universiteta  č. 5(388), 1992, s.81-87.
 • VASILKO,K.: Machining of titanium and its alloys.Transactions of the Technical University of Košice. Cambridge. England, ISSN 0960, 1993, 3, č.2, s.155-161.
 • VASILKO,K.: Experimental results abtained in machining of titanium. Transactions of the Technical University of Košice. Cambridge. England, ISSN, 0960, 1993,3, č.2, s.162-168
 • VASILKO,K.-BOKUČAVA,G.V.-VASILKOVÁ,D.-BOKUČAVA,G.G.:Novaja konstrukcija tokarnogo  rezca.  Transaction of the  GTU, 1 3 (396), 1993 s.78-85.
 • VASILKO,K,: A cutting tool with a new geometry of the cutting part and its applications. Transactions of the Technical University of Košice, Cambridge, England,, 1994  4 (2), s.120-130
 • VASILKO,K.-VASILKOVA,D.-BOKUČAVA,G.: New approach to design the geometry of cutting tools. Zeszyty naukowe  Politechniki Swietokrzyskiej, Kielce, 1995,s.103-110
 • VASILKO,K.: A new classification of mechanical engineering processes. Transactions of the Technical University of Košice, Nr.1, Vol.5, 1995, s. 80-88.
 • VASILKO,K.: Nová metóda spoľahlivého tvarovania a lámania triesky pri sústružení húževnatých ocelí. Technik, č. 11, 1996, s.26-27
 • VASILKO,K.: Machining method of bearings with modified contact. Zeszyty naukowe. Politechnika Kielce1996, s. 211-219
 • VASILKO,K.: Praktické metódy zisťovania obrábateľnosti materiálov I. Technik č.7, 1997, s.32-33, Technik č. 8, 1997, s.22-23.
 • VASILKO,K.-VASILKOVÁ,D.-BOKUČAVA,G.: New method for decreasing of worked surface roughness during turning. Zeszyty naukowe Mechanika. Politechnika Kielce, 1997, s. 281-289.
 • VASILKO,K.: Jak navrhnout optimální lámač třísky při soustružení. TECHNIK, 4/1998,s. 17.-18.
 • VASILKO,K.: Nové nástroje pro přesné soustružení. TECHNIK č.10/1999, s.14
 • VASILKO, K.: Možnosti zlepšení kvality soustružených povrchu. Strojírenská technologie č.1/2001, s. 9-13.
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D.: A cutting tool with a new geometry of the cutting part and ist applications. In: CEEPUS Sience Report, Project PL-1, Kielce, 2003, s. 285-292.
 • VASILKO, K., MACUROVÁ, A.: New mathematical description of the dependence T=T(vc). SIENCE REPORT, Project PL-127, : Measuring Technology in Advances Machine Manufacturing Systems.,Kielce, 2004, s. 173-177
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D., PILC, J.: New applications of a rotating turning tool. SIENCE REPORT, Project PL-127: Measuring Technology an Advances Machine Manufacturing Systems. Kielce, 2004, s. 179-189
 • VASILKO, K.: Identické závislosti pri obrábaní a ich fyzikálna podstata. Strojírenská technologie, X, 2006, s. 181-183
 • VASILKO, K., GOMBÁR, M.: The influence of machining parameters on the machined surface quality. Sience report: Modern Metrology in Quality Managament Systems. Kielce Univcersity of Technology, 2006, s. 276 – 284.
 • VASILKO,K.: A new classification of mechanical engineering processes. Sience report: Modern Metrology in Quality Management Systems, Kielce University of Technology, 2006, s.268-274.
 • VASILKO, K,: Physical and Metallurgical Approaches to Chip Creation. Manufacturing Technology, vol 6, december 2006, s.56-62
 • MACUROVÁ, A., VASILKO, K.: Analysis of linear and nonlinear equation for oscillaing movement. Vistniknacionaľnogo universiteta “Ľvovska politechnika”, č. 583, 2007, s.96-102
 • VASILKO,K.: Zvyšovanie trvanlivosti spekaných karbidov pri prerušovanom reze, Strojírenství 16, č.8, 1966, s. 596-601
 • VASILKO,K.: Tvorenie triesky pri brúsení. Strojírenství 18, č.4, 1968, s.279-282.
 • VASILKO,K.: Brúsenie krehkých materiálov. Strojírenství 18, č.5, 1968, s.59-64.
 • VASILKO,K.: Meranie teploty pri rezaní kovov keramikou. Strojírenství 18, č.7, 1968, s. 544-546
 • BUDA,J.- VASILKO,K.: K problematike teplotných rázov pri obrábaní prerušovaným rezom a ich kompenzácie. In: Zborník vedeckých prác VŠT Košice, 1968, s.211-226
 • VASILKO,K.: Príspevok k výpočtu teplotných napätí pri obrábaní. Strojírenství  20, č.3, 1970, s.165-168.
 • VASILKO,K.- ČOP,V.: Nové poznatky o možnosti zníženia drsnosti obrobeného povrchu pri sústružení. Strojírenská výroba 18, č.1, 1969, s.5-8.
 • BUDA,J.- STROJNÝ,M.- VASILKO,K.: Projekt preťahovania čiel krúžkov valivých ložísk a problémy jeho realizácie. Strojírenství 20, č.1, 1970, s.5-40.  FÓRUM-GR ZVL Považská Bystrica, č.1, 1969.
 • VASILKO,K.- ŽIDEK,J.: Niektoré poznatky o procese brúsenia ložiskových ocelí. Strojírenství 20, č.4, 1970, s.227-230.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.- ELIÁŠ,J.: Projekt riešenia jednoúčelových sústružníckych nástrojov s vymeniteľnými reznými   elementami. Strojírenská výroba 19, č.11, 1971, s.688-692.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.- ELIÁŠ,J.: Niektoré otázky vývoja a aplikácie výkonných rezných nástrojov. Strojírenská výroba 18, č.12, 1970,s.877-881
 • VASILKO,K.: Príspevok k definícii rezného klina pri brúsení a jeho geometrie.Brusivo a broušení č.1, 1971, s.5-12.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Príspevok k objasneniu fyzikálnej podstaty procesu rezania pri brúsení. Strojírenství 21, č.11, 1971, s.681-684.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.: Niektoré výsledky sústruženia s tangenciálnym posuvom. Strojírenství 22, č.9, 1972, s. 542-545.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.: Možnosti uplatnenia metódy tangenciálneho sústruženia na súčasných strojoch. Strojírenská výroba č.2, 1973, s.81-86.
 • VASILKO,K.: Racionálna metóda na zvýšenie trvanlivosti rezných nástrojov. Strojírenství 22, č.12, 1973 s.720-722.
 • VASILKO,K.: Niektoré poznatky z japonskej výstavy obrábacích strojov a nástrojov v Moskve. Strojírenská výroba č.12, 1973, s.864-868.
 • VASILKO,K.: Príspevok k štúdiu mechanizmu plastickej deformácie v zóne rezania pri brúsení. Strojírenství 23, 1973, č.4, s. 213-218.
 • VASILKO,K.: Možnosti uplatnenia metódy stanovenia teplotných napätí na štúdium technologických procesov, Strojírenství 24, č.5, s.286-288.
 • VASILKO,K.: Rozbor strát a rezerv vo využití technickej a časovej kapacity výrobných zariadení. Náradie č.1, 1974, s.37-39.
 • VASILKO,K.- ELIÁŠ,J.: Projekt progresívnej technológie obrábania na strojoch SPL 16. Strojírenská výroba 22, č.10, s. 726-731
 • VASILKO,K.- KRAVEC,K.- STROJNÝ,M.: Súčasné tendencie pri projektovaní sústružníckych nástrojov pre vežkosériovú výrobu. Náradie č.2, 1975, s.13-17.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.-KUCJAK,A.: Niektoré výsledky skúšok trvanlivosti rezného nástroja s upraveným čelom. Strojírenská výroba 23, č.4, 1975, s.268-270
 • VASILKO,K.- KYSELÝ,B.: Nové metódy tvarovania triesky pri obrábaní húževnatých materiálov. Strojírenská výroba 24, č.2, 1969, s. 82-91
 • VASILKO,K.: O mechanizme rezania pri konštruovaní rezných nástrojov. Náradie č.1, 1976, s.9-12
 • VASILKO,K.- KYSELÝ,B.: Nové metódy tvarovania triesky pri obrábaní húževnatých materiálov. Strojírenská výroba 24, 1976, s.82-91
 • VASILKO,K- ONOFREY,M.: Problémy superfinišovania funkčných plôch valivých ložísk a možnosti ich riešenia. Strojírenská výroba 24, č.12, 1976, s.896-902
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Príspevok k problematike vožby optimálnej geometrie rezného klina nástroja. Strojírenská výroba 25, č.3, 1977, s.267-270
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.- HNATH,M.: Možnosti zlepšenia tvarovania triesky pri sústružení. Náradie č.4, 1977
 • VASILKO,K.: Progresívne smery vo výrobe valivých ložísk v zahraničí. Info (GR ZVL) č.3, 1977, s.40
 • VASILKO,K.: Systémové myslenie v technickom rozvoji. Info (GR ZVL) č.7, 1977, s.106
 • VASILKO,K.: Kritické posúdenie súčasných metód na zastavenie procesu deformácie v zóne tvorenia triesky. Strojírenství 27, č.8, 1977, s.469-472
 • VASILKO,K.: Integrované nástroje na presné strihanie plechu. Náradie č.1, 1978, s.3-9
 • VASILKO,K.: Nové pohľady na optimalizáciu obrábania a rezných nástrojov s využitím výpočtovej techniky. Náradie č,2, 1978, s.510-513
 • VASILKO,K.- DOMINIK,J.: Sprievodné javy pri brúsení ocele na valivé ložiská a možnosti ich využitia. Hutnícke listy 33, č.7, 1978, s.510-513
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Niektoré výsledky zo systematického poznávania procesu brúsenia kovov. Strojírenství 28, č.11, 1978, s.684-690
 • VASILKO,K.-NOVÁK,S.- SKLENÁROVÁ,J.: Modifikovaná skúška obrábateľnosti čelným sústružením. Strojírenská výroba 27, č.10, 1979, s.759-762
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.-CHLÁDECKÝ,F.: Dynamické sledovanie práce nástroja pri tvorení triesky. Náradie č.4, 1978, s.11-14
 • SKLENÁROVÁ,J.- VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Hodnotenie obrobiteľnosti automatových mosadzí. Hutnícke listy 34, č.8, 1979, s.551-556
 • VASILKO,K.-NOVÁK,S.: Modifikované skúšky obrábateľnosti materiálov a ich použitie. Strojírenství 29, č.11, 1979, s.540-546
 • VASILKO,K.: Technologické metódy na vytváranie konvexných plôch na valivých uloženiach. In: Práce a štúdie VŠDS v Žiline, sekcia strojárska, č.9, 1979, s.263-279
 • VASILKO,K.: Progresívne metódy sústruženia. In.: Strojárska ročenka 1980,   s.194-205
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.- SÁDECKÝ,L.: Niektoré výsledky zo štúdia izotermického žíhania ocelí na ich obrábateľnosť. Hutnícke listy 35, č.3, 1980.
 • MAGVAŠI,P.-VASILKO,K.-JANDA,Z.: Predstava o modele obrábacích strojov na výrobu ložísk v malých sériách. Informačný spravodaj (koncern ZVL) č.1, 1980
 • VASILKO,K.: Stlačenie triesky ako kritérium obrábateľnosti ocelí. Strojírenství 30, č.6, 1980, s.352-358
 • VASILKO,K.: Nová metóda na určenie pomernej obrábateľnosti materiálov a jej výsledky. Strojírenství 30, č.9, 1980
 • VASILKO,K.-BUČKO,V.: Nový prístup k intenzifikácii reznosti nástroja. Strojírenství 31, č.4, s.241-250
 • VASILKO,K.-NOVÁK,S.: Niektoré výsledky kinematického tvarovania triesky pri sústružení ocelí. Strojírenství 31, č.4, 1981, s.191-301
 • VASILKO,K.: Funkcia nástroja v procese obrábania. Náradie č.1, 1981, s.7-9.
 • VASILKO,K.:-HNÁTH,M.: Nové nástroje na presné obrábanie    valcových plôch súčiastok. Náradie č.2, 1981, s.143-148
 • VASILKO,K.: Racionálne metódy na identifikáciu obrábateľnosti materiálov. ACTA  POLYTECHNICA, č.19, ČVUT Praha,1981
 • VASILKO,K.-LENGYEL,J.-KOGANOV,J.A.: Nové možnosti obrábania valcových plôch súčiastok z kalených ocelí. Strojírenství 32, č.2,      1982, s.101-107
 • VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.: Automatizovaná výmena rezných platničiek pri sústružení. Náradie č.2, 1982
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Niektoré problémy obrábania titánu a jeho zliatin. Technický spravodaj ZVL č.2, 1982
 • VASILKO,K.: Analýza tvaru obrobenej plochy, vytvorenej pohybom reznej hrany nástroja v priestore. In: Práce a štúdie Vysokej školy   dopravy a spojov v Žiline, sekcia strojárska, č.10, 1982
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.: Štúdium mechanizmu interakcie abrazívneho nástroja a obrábaného materiálu v zóne kontaktu.    Strojírenství 32, č.11, 1982, s.579-586
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.-SMATANA,J.: Zvyšovanie trvanlivosti upichovacích nožov z rýchloreznej ocele. Náradie č.3, 1982, s.15- 17
 • VASILKO,K.-SKOČOVSKÝ,P.-PONICKÝ,P.: Problémy obrábateľnosti grafitických liatin. Strojírenství 33, č.11, 1983, s.630-636
 • VASILKO,K.-ĎURANOVÁ,E.: Štúdium kinematiky pohybu čiastočiek v oblasti tvorenia triesky. Práce a štúdie VŠDS Žilina, sekcia strojnícka,             č.12, 1983
 • VASILKO,K.: Obrábanie titánu a jeho zliatin. Strojárska ročenka, 1985, s.139-146
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.: Požiadavky na nástrojové zabezpečenie pružných výrobných systémov. Náradie č.4, 1984, s.3-5
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.: Nové cesty na riešenie pružných výrobných systémov na obrábanie. Technická práca č.1, 1985, ss.47-50
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.: Rýchlostné superfinišovanie krúžkov a teliesok valivých ložísk diamantovými nástrojmi. Technický spravodajca ZVL, č.3, 1984, s.8-15
 • VASILKO,K.- ŠTIAVNICKÝ,I.-PILC,J.: Nové prístupy k navrhovaniu a využitiu rotujúcich sústružníckych nožov. Strojírenství 35, č.6,7, 1985,      s.360-368
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.: Perspektívy pružných výrobných systémov v ložiskovej výrobe. Technický spravodajca ZVL č.2, 1985, s.6-9
 • BAJÁK,I.-VASILKO,K.: Spôsob optimálnej regenerácie rezných emulzií ultrazvukom. Strojírenství 35, 1985, č.10, s.568-574
 • VASILKO,K.: Technologické základy automatizácie obrábania. Strojárska ročenka, 1986, s.173-181
 • BOKUČAVA,G.-DZANDZAVA,S.-VASILKO,K.: Metodika stanovenia rezných podmienok pre obrábacie centrá. Náradie č.3, 1986, s.7-10
 • VASILKO,K.: Smery pružnej automatizácie ložiskovej výroby. Strojírenská    výroba 34, č.7, 1986, s.497-509
 • . VASILKO,K.- MUCHA,P.-BAJÁK,I.: Regenerácia rezných emulzií ultrazvukom a ultrafialovým žiarením. Strojírenská výroba 34, č.7, 1986, s.506-508
 • VASILKO,K.-CHALUPOVÁ,M.: Identifikácia mechanizmu brúsenia a opotrebenia brúsnych zŕn, Náradie 17, č.4, 1987, s.23-24
 • VASILKO,K.-ŠTEKLÁČ,D.-NOVÁK,S.: Využitie tepelného a trecieho účinku brúsenia. Náradie 17, č.4, 1987, s.44-46
 • VASILKO,K.-GAŠPARÍK,Ą.-BOKUČAVA,G.: Koncepcia sústruhu pre pružnú automatizovanú ložiskovú výrobu. Zborník: Medzinárodná spolupráca VŠDS v Žiline, 1988, s.175-181
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.: Etapy rozpracovania nástrojového zabezpečenia pružného výrobného systému. Náradie č.3, 1988, s.21-25.
 • ŠLESÁR,M.-VASILKO,K.: Fyzikálno-metalurgické pohľady na proces tvorenia triesky. Strojírenství 38, č.7, 1988, s.426-431
 • .VASILKO,K.: Metalurgicko-technologické výsledky obrábania nástrojmi so skrátenou plochou kontaktu s trieskou. Strojírenská výroba 38, č.2, 1990, s.59-62
 • VASILKO,K.-BOKUČAVA,G.V.: Presnejšie vyjadrenie závislosti trvanlivosti nástroja na reznej rýchlosti. Náradie č.4, 1989, s.18-22
 • VASILKO,K.: Nové geometrické vzťahy medzi nástrojom a obrobkom a ich vplyv na mikrogeometriu obrobeného povrchu. Preprinty vedeckých prác TU v Košiciach. Strojnícka fakulta, č.1/92, 30s.
 • VASILKO,K.-PETRÁŠOVÁ,Š.: Nová metodika na zostrojenie závislosti trvanlivosti nástroja na reznej rýchlosti. Preprinty vedeckých prác TU v Košiciach. Strojnícka fakulta, č.1, 1993, 24 s.
 • VASILKO,K.- ÁBEL,M.-ŠTOVČíK,M.: Spotreba energie ako kritérium optimalizácie rezného procesu. Preprinty vedeckých prác TU Košice, SjF,č. 1/94,34 s
 • VASILKO,K.-VASILKOVÁ,D.: História obrábania materiálov (V kontexte Európy a Slovenska). Preprinty  vedeckých prác FOŠ TU Košice, č.2/1994, 22 s.
 • VASILKO,K.: Priority historickej techniky v Bardejove. Technické noviny XIV, č.7  1995, s.2
 • VASILKO,K.: Zariadenie na vŕtanie drevených rúr v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch. Spravodajca , Bardejov, IV.1995, s.21-23.
 • VASILKO,K.: Vibračné obrábanie-nový smer zlepšenia tvarovania triesky. Strojnícky časopis 46, 1995, č.5, s. 295-302.
 • VASILKO,K.: Obrábanie drevených rúr v Bardejove. Národná obroda,    28.11.1995, s.8
 • VASILKO,K.: Využitie deformačných štruktúr pri obrábaní kovov. Technik, č. 8/1995, s.20-.22
 • VASILKO,K.: Deformačné štruktúry pri obrábaní kovov. Acta metallurgica Slovaca. 2, 1996, s. 158-165.
 • VASILKO,K.: Nové prístupy k identifikácii obrábateľnosti materiálov. Transactions of the Technical University of Košice, 2/1997, s.52-66
 • VASILKO,K.: New Applications of Rotating Turning Tool. Transactions of the Technical University of Košice, 3/1997, s.28-45.
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.: Conception of automated of processes of workpieces manufacturing and assemply. Transaction of the Technical University of Košice,   č.3/1998, s.6-10
 • VASILKO,K.: Nový prístup k zlepšeniu akosti obrobeného povrchu. Komunikácie, 2/99, s. 64-69
 • VASILKO,K.:Problémy obrábania Al a jeho zliatin. Transactions of the Universities of Košice, č. 3/1999, s. 102.-107
 • VASILKO,K.-MACUROVÁ,A.-VASILKOVÁ,D.: Nová metóda na zlepšenie drsnosti obrobeného povrchu pri sústružení. Acta mechanica Slovaca, Košice, č.2/1999, s.17.-29
 • VASILKO, K., BOKUČAVA, G.: Automatizované navrhovanie postupu obrábania na NC strojoch a obrábacích centrách. AT a P Journal č. 5, 2000, s. 108-110.
 • VASILKO, K.: Nová metodika na zostrojenie závislosti trvanlivsti nástroja na reznej rýchlosti. Komunikácie/Komunications, 3/2000, s. 20-29
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K.: Využitie súčasných technických prostriedkov pri návrhu technológie. Acta Mechanica Slovaca, 4/2000, s. 27-34
 • VASILKO, K.: Progresívne metódy delenia materiálov. Strojárstvo 3/2001, s. 54-55
 • VASILKO, K.: Ako je to v Anglicku. Haló TU. TU Košice, 1/2001 s.16-17.
 • VASILKO, K., BOKUČAVA, G.: Základné otázky rozvoja technológie a automatizácie. AT&P JOURNAL 5/2001, s. 92-94
 • VASILKO,K., BOKUČAVA, G., TURMANIDZE, R.: Predloženije metodiki optimizacii režuščej skorosti pri šlifovanii. Manufacturing Engineering – Výrobné inžinierstvo, I, č. 1/2002, s. 15-17.
 • VASILKO, K., MARCINČIN, J., HAVRILA, M.: Výrobné inžinierstvo-Manufacturing Engineering . AT&P JOURNAL, 5/2002, s. 12-14.
 • VASILKO,K., MACUROVÁ, A.: Geometrické zákonitosti vytvárania obrobeného povrchu. KOMUNIKÁCIE/COMMUNICATIONS, 1-2/2002, s.83-87
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D.: Nové geometrické vzťhy medzi rezným nástrojom a obrobkom a ich vplyv ma mikrogeometriu obrobeného povrchu. Production engineering-Výrobné inžinierstvo, 1, č. 2-3/2002, s. 29-34
 • VASILKO, K.: Historická technika na východe Slovenska. HALO TU Košice, 4/ 2003, s. 8-9.
 • VASILKO, K.: Tribologické vzťahy medzi nástrojom a obrobkom pri dokončovaní povrchov. Manufacturing Engineering, Výrobné inžinierstvo , II, č. 4, 2003, s.12-15
 • VASILKO, K-. VASILKOVÁ, D.: Možnosti efektívneho využitia rezných nástrojov s lineárnou reznou hranou. Manufacturing Engineering – Výrobné inžinierstvo, III, 2004, s.5-9
 • VASILKO, K., LACKO, K.: Niektoré aspekty tvorby povrchu pri sústružení dreva. Manufacturing Engineering - Výrobné inžinierstvo, IV č. 4, 2005, s. 23-25
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K., TURMANIDZE, R.: Niektoré cesty zvašovania efektívnosti strojárskej výroby. Manufacturing Engineering, Výrobné inžinierstvo, V, č.2, 2006, s.5-6.
 • DRAVECKÝ, J., VASILKO, K.: Torzné kmitanie nástroja pri sústružení ocele. Technologické inžinierstvo, III, č.1/2006, s. 3-5
 • VASILKO,K., MACUROVÁ, A.: Identifikácia rovnice T=f(vc) pre spekaný karbid. Technologické inžinierstvo III, č. 2/2006, s.8-11
 • VASILKO, K.: Fyzikálno-metalurgické pohľady na proces torenia triesky. Manufacturing Engineering, Výrobné inžinierstvo, VI, č. 2, 2007, s.5 – 10
 • VASILKO, K.: Možnosti zvýšenia produktivity základných metód obrábania (sústruženie, frézovanie). Manufacturing Engineering, Výrobné inžinierstvo, VI, č. 1, 2007, s. 5 -8
 • ŠALAK, A., VASILKO, K., SELECKÁ, M.: Vplyv póroitosti a legovania na obrobiteľnosť spekaných ocelí skúmaný čelným sústružením. Manufacturing Engineering, Výrobné inžinierstvo, VI, č.3, 2007, s. 54 – 58.
 • VASILKO, K., BRILLA, M.: The positive Aspects of the Tool Wear. Manufacturing Technoloies, Výrobné inžinierstvo VI, č. 3, s. 13 - 17

Scientific papers published in conference proceedings

 • VASILKO,K.: Neue Konstruktionen der Schneidwerkzeuge mit erhohter Standzeit. 3. wissenschaftliche Konferenz: "Rationalisierung im Maschinenbau". 21.-22.3.1979. Ingenierhochschule Zwickau.
 • VASILKO,K.: Neue Methode des Drehens mit linearformigen Schneide. In: 4.Wissenschaftliche Konferenz: "Rationalisierung in Maschinenbau" Ingenieurhochschule Zwickau, marec, 1982, s.80-82.
 • VASILKO,K.: Nowe kierunki w technologii i automatizacji ložiskovej produkcji. Zborník zo seminára k technológii valivých ložísk. OSPVL Warszawa, 1.-3.10.1086.
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.: Perspektívy pružnej automatizácie v ložiskovej výrobe. Zborník z medzinárodnej výstavy PODŠIPNIK 87, Moskva, 1987, s.4.-18.
 • VASILKO,K.-ŠTEKLÁČ.D.-SCHOLSU,L.: Sostojanije i razvitije urovnja šlifovanija i dovodki elementov podšipnikov kačenija v podšipnikovoj promyšlennosti v Čechoslovakii. Zborník z XII.Naukova škola obrobki sciernej. Poznaň, 20.-23.9.1989, s.279-289.
 • VASILKO,K.- VASILKOVÁ,D.: Neue Methode des Drehens mit linearformigen Schneiden. Zborník s medzinárodného sympózia, OSN 92, Krakow-Muszyna, 22.-24.10.1992, s.237.-242.
 • VASILKO,K.: New possibilities of productivity and machined surface quality improvements. Zborník z konferencie EROMETALWORKING 94. University of Udine-Localitá Rizzi Taliansko.28.-30. september ,     1994.
 • VASILKO,K.- VASILKOVÁ,D.: Beobachtung des Schneidvorganges durch Elektronomikroskopie. Zborník z konferencie: XVII. Wissenschadtliche      Schule- Schleifschule Krakow, 8.-10.sept.1994, s. 2-1
 • VASILKO,K.- VASILKOVÁ,D.- BOKUČAVA,G.: New Approach to Design  the Geometry of Cutting Tools. Zborník z medzinárodnej konferencie:"Kielce University of technology research cooperation with academic and industrial institutions. 1.-3.jún 1995, Kielce
 • VASILKO,K.: Niektoré problémy obrábania titánu a jeho zliatin. Zborník z konferencie: Význam a uplatnění progresivních technologií ve strojírenské výrobě. Brno, 8.-9.10,1997,s. 34-37
 • VASILKO,K.: Rezné nástroje s mimoriadnou trvanlivosťou. Zborník z medzinárodnej konferencie: NÁSTROJE 99,  12.-13.10.1999, s.28.-31
 • VASILKO, K.: Úloha a štruktúra odborných katedier v kvalitnej príprave absolventv. In: Zborník z medzinárdnej knferencie: Sovremennyje napravlenija v technologii poslevuzovogo  izučenija specialistov. Mogilev, 25.-27.mája 2000, s. 46-48.
 • VASILKO, K.: Cesty k zlepšeniu kvality sústružených povrchov. In: Zborník z medzinárodného kongresu: Výrobné stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. MATAR Praha, 20.-22.6.2000, s. 62-68
 • VASILKO, K.: Zvyšovanie kvality sústružených povrchov. Zborník z medzinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, 7.9.2000, s. 389-394.
 • VASILKO, K,: Rezné nástroje s plastickou zónou a jej účinky. In: Zborník medzinárodnej nástrojovej konferencie: NÁSTROJE 2003. Zlín, 21.-22.5.2003, 10 s.
 • VASILKO, K.: Štúdium obrábateľnosti materiálu podľa drsnosti obrobeného povrchu pri dokončovacom obrábaní. In: Zborník z 2. medzinárodného kongresu: Přesné obrábění ICPM 2003, Praha: 3.-6.9.2003, s. 64-69.
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D.: Netradičné sústružnícke nástroje a výsledky obrábania.Zborník z konferencie: Nástroje, 2005, Zlín
 • ŠALAK, A., VASILKO, K. et all.: Effect of Porosity on Machinability of PM Steels Determined by Face Turning Test. Zborník z medzinárodného kongresu: Euro PM2005: Secondary & Finishing Operations. Praha: 2.5. októbra 2005, s. 205-210
 • VASILKO, K. Identické závislosti pri obrábaní a ich fyzikálna podstata. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Nové poznatky v technologii a technologické informace 05, Ústí nad Labem 25.-27.1.2006, s.106
 • UDA,J.- VASILKO,K.: Kompenzácia teplotných rázov. Zborník   prednášok zo IV. konferencie o vedeckých základoch obrábania, rezných materiáloch a nástrojoch. Liptovský Mikuláš, 16.-19. júna, 1965, DT ČSVTS Košice.
 • VASILKO,K.: Príspevok k štúdiu teplotných napätí v reznom kline nástroja.Zborník referátov z vedeckotechnickej konferencie SVŠT Bratislava, 8.-10.septembra, 1966, s.465.
 • BUDA,J.- STROJNÝ,M.-VASILKO,K.: Projekt preťahovania čiel krúžkov valivých ložísk a problémy jeho realizácie. Materiály z 5. konferencie:"Výsledky výskumu obrábania kovov". Tatranská    Lomnica, 1968, DT ČSVTS Košice.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.: Možnosti aplikácie nových schém rezania v ložiskovej výrobe. In: Zborník prednášok 1. zjazdu absolventov Strojníckej fakulty VŠT Košice, september 1969, s.265.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.: Možnosti aplikácie technológie preťahovania v ložiskovej výrobe. Zborník zo seminára: "Protahovací trny a protahování". Nářadí Praha, január 1970.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.: Sústruženie s tangenciálnym posuvom a jeho výsledky. Zborník zo 7. celoslovenskej konferencie DT ČSVTS žilina, 1972.
 • VASILKO,K.: Progresívne nástroje na trieskové obrábanie. Zborník z konferencie o rezných nástrojoch. DT ČSVTS Bratislava, december 1971, marec, 1972.
 • VASILKO,K. et all.: Nové poznatky o možnostiach produkčného sústruženia vonkajších rotačných plôch. Národná konferencia o nových poznatkoch o obrábaní materiálov. SVŠT Bratislava, 1973,  s.472.
 • VASILKO,K.- STROJNÝ,M.: Racionálny systém nastavovania nástrojov mimo stroj pre sústružnícke automaty. In: "Nové smery vo výrobe  valivých ložísk". DT ČSVTS žilina, 1974, s.242.
 • VASILKO,K.: Technologické metódy na vytváranie konvexných kontaktných plôch vo valivých uloženiach. Zborník z V. konferencie VŠD žilina 28.-30.6.1976.
 • VASILKO,K.: Aplikácia nových kinematických schém rezania. In: Rozvoj strojárskych technologických a výrobných procesov. 16. august 1976, VŠT Košice, s.52.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,M.- HNATH,M.: Problematika tvarovania triesky pri obrábaní na NC strojoch a možnosti jej riešenia. In: "Vysokoproduktívne nástroje na NC stroje a automatizované    výrobné systémy". 19.-21. október, 1977, DT ČSVTS Bratislava, 1972.
 • VASILKO,K.: Príspevok k štúdiu mechanizmu plastickej deformácie v zóne rezania pri brúsení. In: "Nové poznatky o obrábaní materiálov".    DT ČSVTS Bratislava, 1972.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Možnosti využitia ochranného účinku nárastku pri rezaní. In: "Technologické procesy v strojárstve, ich identifikácia a optimalizácia". DT ČSVTS Košice, 1975.
 • VASILKO,K.: Požiadavky na štruktúru a objem znalostí odborných pracovníkov vo výskume. In: "7. celoslovenská technologická konferencia". DT ČSVTS žilina, 1972.
 • VASILKO,K.- KRČ,Š.: Zvýšenie presnosti výroby polotovarov pre krúžky kuželíkových ložísk. In:"6. krajská technologická konferencia" 22.-23.          sept. 1976, DT ČSVTS Košice.
 • VASILKO,K.- HRUBJAK,M.: Perspektívy technológie a riadenia výroby valivých ložísk. In: "Vývojové smery vo výrobe valivých ložísk". DTČSVTS žilina. 1977
 • VASILKO,K.: Súčasné aktuálne problémy technológie obrábania. In: "Seminár technológov obrábania".DT ČSVTS Bratislava, 1977, s.3.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Problematika nástrojov na NC stroje sústružníckeho typu. In: "Automatizácia, projektovanie a rozvoj     výrobných procesov v strojárstve". DT ČSVTS Bratislava, 6.-7.9.1978.
 • VASILKO,K.et all.: Niektoré problémy obrábania ocelí vysokých pevností. In: "Seminár technológov obrábania". DTČSVTS Bratislava, 1978, s.254.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Príspevok k teoretickým poznatkom o procese brúsenia kovov. In: "Broušení" VUVL Brno, 18.-19.10.1978, s.70.
 • VASILKO,K. et all.: Modifikovaná skúška obrobiteľnosti čelným sústružením. In:"6. vedecká konferencia VŠD Žilina", 11.-13.9.1979.
 • VASILKO,K.: Súčasné problémy rozvoja teórie a praxe obrábania. In: Seminár technológov obrábania. DT ČSVTS Bratislava, 17.-  19.10.1979, s.5.
 • VASILKO,K.: Funkcia nástroja v procese obrábania. In: "Obráběcí nástroje 80",     DT ČSVTS žilina, 27.-29.5.1980, s.61
 • SCHICHOR,R.-HAVALDA,A.-VASILKO,K.: Príprava rýchlorezných ocelí technológiou izostatického lisovania. In: "Obráběcí nástroje 80", DT    ČSVTS Ostrava, 1980.
 • VASILKO,K.: Modifikované skúšky obrábateľnosti materiálov. In: "Nové poznatky o obrábaní materiálov". DT ČSVTS žilina, 27.-29.5.1980,     s.61.
 • VASILKO,K.- PILC,J.: Možnosti využtia doterajších poznatkov o obrábaní rotujúcim nožom. In: "Nové poznatky o obrábaní materiálov", DT ČSVTS žilina, 27.-29.5.1980, s.162.
 • VASILKO,K..- NOVÁK,S,: Možnosti a perspektívy využitia kmitavého pohybu nástroja. In: "Nové poznatky o obrábaní materiálov". DT ČSVTS žilina, 27.-29.5.1980.
 • MAGVAŠI,P.- VASILKO,K.- JANDA,Z.: Predstava o modeli obrábacích strojov na výrobu ložísk v menších sériách. In:"Nové smery vo výrobe valivých ložísk". DT ČSVTS Žilina, október, 1980, s.294.
 • VASILKO,K.: Význam identifikácie obrábateľnosti ocele na valivé ložiská. In: "Nové smery vo výrobe valivých ložísk". DT ČSVTS žilina,           28.-30.okt.1980.
 • VASILKO,K.: Elektrické a ďalšie nové metódy obrábania materiálov. In: "Nové smery vo výrobe valivých ložísk" DT ČSVTS žilina, 28.-30. okt.1980.
 • VASILKO,K.: Niektoré výsledky zo štúdia poľa plastickej deformácie pri rezaní kovov. In:"Konferencia technológov obrábania". DT   ČSVTS Bratislava, 27.-29.10.1981., s.19.
 • VASILKO,K.- SKOČOVSKÝ,P.: Niektoré problémy obrábania liatin. In:"Konferencia technológov obrábania". DT ČSVTS Bratislava, 27.-  29.10.1981, s.121.
 • VASILKO,K.- BABUŠJAK,M.: Nové možnosti sústruženia kalených ocelí. In:"Konferencia technológov obrábania". DT ČSVTS Bratislava,         27.-29.10.1981, s.159.
 • BUDA,J.- VASILKO,K.: Matematicko-fyzikálna identifikácia a model zóny rezania. In:"Problémy identifikácie procesu rezania kovov". DT        ČSVTS žilina, 7.10.1981, s.3.
 • VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.: Perspektívy automatickej výmeny opotrebovaných rezných platničiek. In:"Rezné nástroje, ich vývoj a použitie". DT ČSVTS Žilina, 12.-13.5.1982.
 • VASILKO,K.- PILC,J.: Nové prístupy k obrábaniu autorotujúcimi sústružníckymi nožami. In:"Rezné nástroje, ich vývoj a použitie". DT ČSVTS žilina, 12.-13.5.1982.
 • VASILKO,K.: Doterajšie poznatky zo štúdia zóny rezania z hľadiska          šírenia vĺn a mechanizmu vzniku triesky a obrobeného povrchu. In:"Intenzifikácia a optimalizácia procesu rezania". DT ČSVTS žilina, jún 1982, s.120.
 • VASILKO,K.: Proces rezania s regulovaným poľom plastickej       deformácie. In: "Inovácia, automatizácia, robotizácia strojárskej výroby". VŠT Košice, 2.-3.9.1982.
 • VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.: Nové možnosti automatickej výmeny rezných platničiek. In: "Automatizácia projektovania a rozvoj výrobných procesov v strojárstve". DT ČSVTS Bratislava, 7.-9.9.1982.
 • VASILKO,K.- CHLÁDECKÝ,F.- TUREK,I,: Automatická identifikácia a výmena opotrebovaných rezných platničiek. Zborník z konferencie" Nástroje 83., 12.-15.4.1983. DT ČSVTS Bratislava, s.100-103.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.-ŠTEKLÁČ,D.: Progresívne metódy a nástroje na obrábanie. Zborník z celoštátneho seminára:"Nové poznatky z racionalizace obrábění".17.-18.5.1983. Vsetín, DT ČSVTS, Ostrava, s.46-54.
 • VASILKO,K.: Nové riešenia technológiíí a nástrojov na obrábanie. Celoštátna konferencia:"Nové poznatky v technológii a racionalizácii". Štrbské Pleso, 16.-17.5.1983. DT ČSVTS žilina.
 • VASILKO,K.: Návrh modelovej skúšky na identifikáciu relatívnej obrábateľnosti materiálov. Zborník z konferencie: "Problémy obrábania kovových materiálov". DT ČSVTS žilina, 28.-29.6.1983,      s.42-53.
 • ŠLESÁR,M.- VASILKO,K.: Mikromechanizmy tvorby triesky u  lamelárneho a globulárneho perlitu. Zborník z konferencie: "Problémy obrábateľnosti kovových materiálov". DT ČSVTS žilina 15.-16.5.1984.
 • VASILKO,K.: Súčasné tendencie a prognóza obrábateľnosti kovových materiálov. Zborník z konferencie: "Využitie poznatkov o obrábaní materiálov". DT ČSVTS žilina, 15.-16.5.1984.
 • VASILKO,K.: Energetická náročnosť procesu rezania a tendencie jej znižovania. Sborník z konferencie: "Využitie poznatkov o obrábaní      materiálov". DT ČSVTS žilina, 15.-16.5.1984.
 • ŠLESÁR,M.- VASILKO,K.: Deformačné štruktúrne zmeny v zóne rezania. Zborník z konferencie:"Využitie poznatkov o obrábaní materiálov".           DT       ČSVTS Žilina, 15.-16.5.1984.
 • VASILKO,K.: Požiadavky na nástrioje pre bezobslužné pracoviská. Zborník z konferencie:"Náradie pre automatizované výrobné systémy". VUNAR Nové Zámky, 1984.
 • VASILKO,K.: Problémy obrábania titánových zliatin. Zborník z konferencie:"Obrábanie ťažkoobrobiteľých materiálov". DT   ČSVTS Bratislava, Jasná, 4.-6.1985.
 • VASILKO,K.: Príspevok k poznatkom o ostrení nástrojov. Zborník zo seminára:"Rozvoj a automatizácia strojárskych výrobných a technologických procesov". DT ČSVTS Bratislava, 27.6.1985.
 • VASILKO,K -NOVÁK,S.: Nové aspekty využitia samobudených kmitov pri obrábaní. Zborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie VŠB Ostrava, 1985, s.25.-27.
 • VASILKO,K.: Úlohy v technológii obrábania súčiastok valivých ložísk. Zborník zo IV. medzinárodného sympózia:"Vývojové smery vo výrobe valivých ložísk". DT ČSVTS žilina, 16.-18.10.1985.
 • ŠLESÁR,M.- VASILKO,K.: Mikromechanizmy tvorby triesky u    lamelárneho a globulárneho perlitu ložiskových ocelí. Zborník zo IV. medzinárodného sympózia:"Vývojové smery vo výrobe valivých   ložísk". DT ČSVTS žilina, 16.-18.10.1985.
 • BAJÁK,I.- VASILKO,K.- MUCHA,P.: Spôsob optimálnej regenerácie rezných kvapalín ultrazvukom. Zborník zo IV. medzinárodného sympózia:" Vývojové smery vo výrobe valivých ložísk". DT ČSVTS Žilina, 10.-18.10.1985.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Zlepšenie procesu rezania regulovaným samobudeným kmitaním noža. Zborník z "Konferencia technológov obrábania", DT ČSVTS Bratislava, 3.-5.12.1985.
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.V.: Mechanizmus a predikcia krehkého lomu brúsnych zŕn. Zborník z: "konferencia technológov obrábania", DT ČSVTS Bratislava, 3.-5.12.1985.
 • VASILKO,K.- MINAROVIČ,S.: Strojárske a hutnícke technológie na výstave EROSALÓN PARIS 85. Zborník. Slovenská rada ČSVTS
 • BOKUČAVA,G.V.- VASILKO,K.: Obespečenije vysokoproizvoditežnoj roboty režščego instrumenta v gibkich proizvoditeľnych sistemach. Zborník zo IV. celoštátnej konferencie:"Nové poznatky o obrábaní materiálov". DT ČSVTS žilina, 6.-7.5.1986.
 • VASILKO,K.: Presnejšie vyjadrenie T-v závislosti. Zborník zo IV.             celoštátnej konferencie:"Nové poznatky o obrábaní materiálov".       DT       ČSVTS žilina, 6.-7.5.1986.
 • VASILKO,K.: Požiadavky na nástroje pre automatizovamné a bezobslužné výrobné systémy.Zborník z konferencie:"Hospodárenie s náradím III". DT ČSVTS Banská Bystrica, Tále, 27.-28.5.1989.
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.V.: Rezné nástroje v automatizovanej výrobe. Zborník z konferencie: "INTERTECHNO", september 1989, DT ČSVTS Bratislava.
 • VASILKO,K.: Metódy zvyšovania spoľahlivosti rezných nástrojov pre automatizované výroby. Zborník z konferencie:"Rozvoj automatizácie strojárskej výroby". VŠT Košice, október 1986.
 • BOKUČAVA,G,V.- VASILKO,K,: Rezné podmienky v pružnej automatizovanej výrobe. Zborník z konferencie: "INTERTECHNO", september 1986. DT ČSVTS Bratislava.
 • VASILKO,K.: Prognóza rozvoja obrábania v podmienkach automatizácie. Zborník z celoštátnej konferencie: "Konferencia technológov obrábania". DT ČSVTS Bratislava, 3.-5.3.1987.
 • VASILKO,K.: Prístup k hodnoteniu efektívnosti automatizácie strojárskej výroby. Zborník "33. rokov SjF VŠT v Košiciach" 1988, IV,sekcia:"Ekonomické aspekty automatizácie výroby", s.13.-16.
 • VASILKO,K.: Možnosti zvyšovania trvanlivosti rezných nástrojov. Zborník z konferencie:" Organizácia a hospodárenie s náradím". DT ČSVTS Banská Bystrica.,1987.
 • VASILKO,K.: Úloha technológie v automatizovanej strojárskej výrobe. Zborník "35 rokov SjF VŠT v Košiciach",.sekcia:"Nové smery rozvoja procesov strojárskej technológie", s.33-35.
 • VASILKO,K.: Obrábateteľnosť Ti zliatin. Zborník z konferencie:"Ti a jeho zliatiny" DT ČSVTS Banská Bystrica, 26.-27.4.1988.
 • VASILKO,K.: Vysokoproduktívne technológie a nástroje na obrábanie vonkajších valcových plôch. Zborník zo seminára:"Náradie a automatizácia". Hurbanovo 22.-23.6.1988. TST VUNAR Nové Zámky.
 • VASILKO,K.: Metalurgicko-technologické aspekty obrábania  nástrojmi so skrátenou plochou kontaktu s trieskou. Zborník z celoštátnej konferencie:"Nové poznatky o obrábaní materiálov". DT ČSVTS žilina, 2.-3.6.1988.
 • VASILKO,K.: Poznatky z výstavy 7.EMO Miláno. Zborník zo seminára:"Organizácia a hospodárenie s náradím". DT ČSVTS Banská Bystrica, 27.-29.9.1988. s.23-60.
 • LUKOVICS,I.- VASILKO ,K.: Řezání vysokopevných materiálu laserem. Zborník z konferencie:"Laserové spracovanie kovov". DT ČSVTS Gottwaldov. Vysoké Tatry, 7.-9.11.1988, s.188-190.
 • VASILKO,K.: Niektoré sociálne a psychologické aspekty automatizácie. Zborník z konferencie:"Komplexná automatizácia výrobných procesov". VUKOV Prešov. 15.-17.máj 1989, s.128-130.
 • VASILKO,K.: Dlhodobá koncepcia rozvoja obrábania v ČSSR. Zborník z celoštátnej konferencie ČSVTS:"Pokroky a další tendence rozvoje obrábění a nekonvenčních technologií povrchových úprav pro strojírenství". DT ČSVTS Brno, 14.-15.6.1989, s.8-17.
 • VASILKO,K.: Zvláštnosti plastickej deformácie v trieske. Zborník z konferencie:"Deformácia a lom kovových sústav". DT ČSVTS Košice, 27.-28.jún 1989.
 • VASILKO,K.: Súčasný stav a perspektívy technológie obrábania. Zborník z vedeckopedagogickej konferencie k 125. výročiu založenia Fakulty strojní 4.-7.9.1989. ČVUT Praha, s.167-168.
 • VASILKO,K.: Štruktúra rezných nástrojov na obrábacie centrá. Zborník z celoštátnej konferencie:" Automatizácia a robotizácia technologických procesov". DT ČSVTS Košice, 26.-27.9.1989., s.152-154.
 • BOKUČAVA,G.- VASILKO,K.: Optimalizácia sústruženia ložiskových krúžkov. Zborník z medzinárodného sympózia:"Vývovové smery vo výrobe valivých ložísk". DT ČSVTS žilina, 17.-19.10.1989, s.257-267.
 • VASILKO,K.: Zvláštnosti trenia a opotrebenia pri obrábaní. Zborník zo 4. sympózia "INTERTRIBO 90". DT ČSVTS Bratislava. Vysoké Tatry, 17.-20.4.1990, s.47-48.
 • VASILKO,K.: Aktuálne otázky výskumu obrábania. Zborník z konferencie technológov obrábania. DT ČSVTS Bratislava, 2.-4.5.1990.,s.4.-6.
 • VASILKO,K,: Aktuálne otázky výskumu technológie a koncepcia programu konferencií technológov obrábania. Zborník z konferencie technológov obrábania Starý Smokovec, 11.-13.12.1990.
 • VASILKO,K.: Koncepcia programu konferencií technológov obrábania.Zborník z 5. konferencie technológov obrábania. Starý Smokovec, 11.-13.1;2.1990.
 • VASILKO,K.- ĽUBIŠČÁK,J.: Nové možnosti zvyšovania produktivity obrábania.Konferencia technológov obrábania. Jablonné nad Orlicí, 10.-11.3.1992.
 • VASILKO,K.: Nové vyjadrenie závislosti trvanlivosti nástroja na reznej rýchlosti, Zborník s 8. medzinárodnej konferencie:"NÁSTROJE 92".    DT ZSVTS Bratislava, 7.-8.4.1992. s.35-39.
 • VASILKO,K.- ĄUBIŠČÁK,J.: Netradičné nástroje na dokončovacie sústruženie. Zborník z 8. medzinárodnej konferencie:"NÁSTROJE 92".    DT ZSVTS Bratislava, 7.-.8.4.1992,.s.102-105.
 • VASILKO,K.: Perspektívy technológie obrábania. Zborník z konferencie:"Obrábanie - automatizácia". žilina, 23.-24.9.1992, s.8.-11.
 • VASILKO,K.- PETRÁŠOVÁ,Š.: Nový prístup k zostrojeniu T-v závislosti. Zborník z    konferencie:"Obrábanie-automatizácia". VŠDS žilina,    23.-24.9.1992, s.25-28.
 • VASILKO,K.- ÁBEL,M.: Optimalizácia podmienok obrábania podža energetickej náročnosti. Zborník z konferencie: "Obrábanie - automatizácia". VŠDS ´Zilina, 23.-24.9.1992, s.49-52.
 • VASILKO,K.: Súčasné úlohy v automatizácii strojárskej výroby. Zborník z konferencie: "Technológia obrábania v automatizovanej výrobe"            DT ZSVTS Košice, 12.-14.2.1993., s.1-4.
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.: Nové nástroje na sústruženie pre klasickú a automatizovanú výrobu. Zborník z konferencie: "Technológia obrábania v automatizovanej strojárskej výrobe" DT ZSVTS Košice, 12.-13.1.1993, s.104-110.
 • VASILKO,K.: Z histórie obrábania na Východnom Slovensku. Zborník z   konferencie: "Technológia obrábania v automatizovanej výrobe".             DT˘ZSVTS Košice, 12.-13.1.1993, s.215.-217.
 • ĽUBIŠČÁK,J.- VASILKO,K.: Niektoré aplikácie zvýšenia produktivity obrábania. Zborník z konferencie:"Technológia obrábania v automatizovanej výrobe". DT ZSVTS Košice, 12.-14.1.1993,.s. 215-  217.
 • VASILKO,K.: Niektoré aspekty tribológie procesu brúsenia. Zborník z V. medzinárodného sympózia:"INTERTRIBO 93". DT ZSVTS Bratislava,     26.-28.8.1993.
 • VASILKO,K.: Nová predstava o výučbe strojárskej technológie na FOŠ. Zborník z konferencie: "Systém vyučovania na odbornej vysokej škole". FOŠ TU Košice., so sídlom v Prešove, 2.-3.9.1993.
 • VASILKO,K.: Technológia obrábania v automatizovanej výrobe. Zborník z konferencie:"ROBTEP 93". Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Prešov, 28.-30.9.1993, s.240-243
 • VASILKO,K.: Nová klasifikácia strojárskych technologických procesov. Zborník z konferencie: "TECHNOLÓGIA 93". Strojnícka fakulta STU         Bratislava, 21.9.1993, s.415-417.
 • VASILKO,K.: Nová štruktúra technologického inžinierstva. Zborník z konferencie : MATECH 94. STU a SSS Bratislava, 13.-15.4.1994.
 • VASILKO,K.: Deformačné štruktúry pri obrábaní kovov a ich využitie. Zborník z konferencie: "Materiál v inžinierskej praxi 94". 16.-18. máj           1994, Herľany,HF TU v Košiciach, s.7-14.
 • VASILKO,K.: Koncepcia výučby strojárskej technológie na FOŠ Prešov. Zborník z konferencie: "3. seminár o výučbe na odbornej vysokej škole", Trnava, 21.-22. apríla 1994, s.8.-11.
 • VASILKO,K.: Súčasné tendencie vo vývoji rezných nástrojov. Zborník z konferencie:"ISCAR 94", FOŠ Prešov, 27.4.1994.,s.1-4.
 • VASILKO,K.: Nová geometria sústružníckeho noža a jej výsledky obrábania. Zborník z medzinárodnej konferencie : Rezné nástroje. FOŠ Prešov, 3.-4.11.1994.s.3-6.
 • VASILKO,K.- VASILKOVÁ,D.: Nové prístupy k identifikácii obrábateosti materiálov. Zborník z medzinárodnej konferencie: COMATECH, 27.-28.10.1994, s.166-169.
 • VASILKO,K.: Technologické možnosti vytvárania modifikovaných tvarov na obežných dráhach krúžkov valivých ložísk. Zborník z medzinárodného sympózia: Nové smery vo výrobe valivých ložísk. FOŠ TU a Commersc Service Prešov, 15.-16.júna 1995, s.1-5
 • VASILKO,K.: Nové chápanie procesu obrábania v dynamike tvorenia  triesky a obrobeného povrchu. Zborník z konferencie: TECHNOLÓGIA 95, SF STU Bratislava, 7.9.1995.s.520-522.
 • VASILKO,K.: Nový smer kmitavého obrábania. Zborník z konferencie k 50. výročiu VŠB Ostrava, 14.9.1995, s.59-63.
 • VASILKO,K.- VASILKOVÁ,D.: New Appoach to Design of Geometry of  Cutting Tools. Zborník z medzinárodnej konferencie:TRANSCOM 95, VŠDS žilina, 28.6.-30.6.1995,s.247-250.
 • VASILKO,K.: Vývoj sústruhov - Vývoj obrábania. Zborník z medzinárodnej konferencie:Nové smery vo výrobných technológiách. Fakulta výrobných technológií + Commerc service Prešov, 5.-6.9.1996, s.1- 7
 • VASILKO,K.: Dynamický model procesu obrábania. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové poznatky vo výrobných technológiách. Fakulta obrorných štúdií + Commerc Service Prešov, 5.-6.9.1996, s. 79-89
 • VASILKO,K.: Dynamický model rezného procesu. Zborník z medzinárodnej konferencie: EUROMETALWORKING 96. DT ZSVTS Bratislava, 17.-20.9.1996, s.161-164.
 • VASILKO,K.:Príspevok k definícii a identifikácii obrábateľnosti materiálov. Zborník z medzinárodnej konferencie: Strojárska technológia a valivé ložiská,  Žilinská univerzita v žiline, 27.- 28.5.1997 , s.34-37
 • VASILKO,K.: Niektoré aspekty priemyselnej politiky SR. Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou Alternatívne technológie 97. Trenčín, 26.jún 1997.
 • VASILKO,K.: Titán - kov budúcnosti a jeho technologické vlastnosti. Zborník vedeckých prác TU v Košiciach, 25.-26.9.1997, s. 184-186
 • VASILKO,K.-BOKUČAVA,G.: Nová klasifikácia strojárskych technologických procesov. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery vo výrobných technológiách 25.-26.6.1998, s. 424-429.
 • VASILKO,K.: Možnosti znižovania energetickej náročnosti pri obrábaní súčiastok. Zborník ako vyššie, s.418-434.
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.-Gerečkory,T.: Conception of automated design of processes workpieces´ manufacturing and assembly. Zborník ako vyššie, s.77-82.
 • VASILKO,K.:Počiatky strojov na obrábanie dreva na území Slovenska.   Zborník z medzinárodného vedeckého seminára: Trieskové a   beztrieskové     obrábanie dreva´98, 20.-21.10.1998, TU Zvolen, s. 43-50.
 • VASILKO,K.- BUČKO,V.: Identifikácia vplyvu opotrebenia nástroja na čele a jeho dôsledky. Zborník zo 6. medzinárodnej konferencie CO-MA-TECH´98, 22.-23. október 1998, MTF STU Trnava, s. 654-659.
 • VASILKO,K.: Fragmenty z histórie výrobných strojov. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky. 3.4.december 1998, Prešov,       s.50-59.
 • VASILKO,K,: Some problems on processing the highly solid materials. Zborník z konferencie: Communications on the edge of the milleniums. Žilina, 9.-11. september 1998
 • VASILKO,K.: Svet techniky-výraz invekcie človeka. Zborník z medzinárodnej konferencie: Človek v spektre pohľadu. GBF PÚ Prešov, 22.-23.4.1999
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.: Some results of experimental study of grinding. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery vo výrobných technológiách. 17.-18.6.1999., s.         258-260.
 • BOKUČAVA,G.-VASILKO,K.-NADARAIA,D.: The Conception of Fixtures Computer  Aided Design Expert System. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery vo   výrobných technológiách, Prešov, 17.-18.6.1999, s.316-321.
 • VASILKO,K.-MACUROVÁ,A.-VASILKOVÁ,D.: Nový pohľad na drsnosť obrobeného povrchu. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery vo výrobných technológiách.   FVT Prešov, 17.-18.jún 1999, s. 316-318
 • VASILKO,K.- MACUROVÁ,A.: Zmena teploty na povrchu noža pri dynamickom ohreve a ochladzovaní. Zborník z medzinárodnej konferencie: TECHNOLÓGIA 99, Bratislava, 8.-      9.9.1999, s. 621-624
 • VASILKO,K.: Fragmenty histórie poľnohospodárskych strojov. In:Zborník z medzinárodnej konferencie: AGROTECH NITRA 99. 8.-10.9.1999, s. 3-10
 • VASILKO,K.: Aplikácie sústružníckych nožov so skráteným čelom. In:Zborník z medzinárodnej  konferencie: CO-MA-TECH´99. Trnava, 19.-20.10.1999.
 • VASILKO,K.: Vplyv tepelného spracovania na obrábateľnosť ocele. In:Zborník konferencie:“Využitie nových poznatkov v strojárskej praxi“. Fakulta špeciálnej techniky TU Trenčín, 1999, s.101-104.
 • VASILKO,K.: Drevo- základný materiál historických strojov. In: Zborník z 2.medzinárodnej vedeckej konferencie: STROJ-NÁSTROJ-OBROBOK 1999. 9.-9.október 1999, Nitra, str.155-159.
 • VASILKO, K.: Tvorba a inentifikácia obrobeného povrchu. In: Zborník z konferencie: Obrobené povrchy. Trenčín, 2000, s. 8-13
 • VASILKO, K.: Technolgické možnosti zlepšenia kvality obrbeného povrchu. In: z konferencie: Obrobené povrchy. Trenčín, 2000, s. 118-124
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K.: Úlohy výrobných technológií na prahu tretieho tisícročia. In: Zborník z konferencie: Nové smery vo výrobných technológiách. Prešov. 15.-16.6.2000, s. 23-28.
 • VASILKO, K., MACUROVÁ, A.: Nová metodika vyjadrenia rovnice T=f(v).In: Zborník  z konferencie: Nové smery v výrbných technológiách. Prešov: 15.-16.6.2000, s. 296-299
 • VASILKO, K., BRILLA,M.: Interpretácia a využitie dynamickéh modelu procesu obrábania In: Zborník z konferencie: Nové smery v výrobných technológiách. Prešov: 15.-16.6.2000, s. 300-305
 • VASILKO, K., MACUROVÁ, A.: Ortogonal Cutting a way to improve the Quality of Machining. In: The Workshop a Solid State Surfaces and Interfaces II. Bratislava : jún 20-22. 2000, s. 61
 • VASILKO, K.: Ortogonálne rezanie-cesta k zlepšeniu kvality obrábania. In: Zborník z 3. medzinárodnej konferencie: Rozvoj technológie obrábania. Košice: 3.-4.7.2000, s. 54-58.
 • VASILKO, K.: Produktívny spôsob sústruženia v sérivej výrobe.  In: Zborník z 3. medzinárodnej konferencie: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky. Prešov: FVT, 22.-23.11.2000, s. 324-327
 • VASILKO, K.: Katedra ako základ kvality vyučovania na vysokej škole. In:Zborník z 3. medzinárodnej konferencie DIDMATECH 2000. PU Prešov, s.
 • VASILKO,K.,MACUROVÁ,A.: Optimalizácia rezných podmienok z hľadiska drsnosti obrobeného povrchu. Zborník z medzinárodnej konferencie: Funkčné povrchy, Trenčín, 5.-6.júna, 2001, s. 217-222
 • VASILKO, K.: Zvláštnosti titánu ako konštrukčného a technologického materiálu. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky. Prešov: FVT, 21.-22.11.2001, s.327-332.
 • VASILKO, K.: Účelový technologický process v praxi a výučbe. In: Zborník z medzinárodného seminára: Zákony produkcie – KREATIKA. TU Zvolen, 17.apríl 2002, s. 75-77
 • VASILKO, K., MARCINČIN, J., HAVRILA, M.: Výrobné inžinierstvo a výrobná prax. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002, Prešov: 13.-14.6.2002, s. 35-40
 • VASILKO, K., KOCHANIK, J.: Príspevok k analýze poddajnosti obrábacieho stroja. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery vo výrobnom inžinierstve, Prešov: 14.-14.6.2002, s. 240-243.
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K., GEREČKORI, T., GAMKRELIDZE, N.: Automatizovaný systém klasifikácie a kódovania súčiastok In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery vo výrobnom inýinierstve, Prešov: 13.-14.6.2002, s. 395-401.
 • BLAGODARNY, V., VASILKO, K., LOJKO, V.: Farebné povlakovanie zubných protéz. In: Zborník z konferencie: Funkčné povrchy ,Trenčín: 17.-18.9.2002, s. 29-32
 • VASILKO, K.: Orogonálne rezanie na zlepšenie kvality obrábania. In: Zborník z konferencie: Funkčné povrchy, 17.-18.9.2002, s.207-212
 • SALAK, A., VASILKO, K., SELECKÁ, M.: Machining of PM materials by drilling with constant thrust force. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Proccedings of the International Conference DF PM 2002. Deformation and structure in structural PM Materials. Stará lesná, 15.-18.9.2002, s-143-151
 • VASILKO, K.: Odlišnosti organizácie doktorandského štúdia na univerzitách v Anglicku. In: Zborník referátov z celoslovenského seminára: Perspektívy a horizonty doktorandského štúdia v oblasti výrobných technológií. Prešov, 26.9.2002, s. 32-38
 • VASILKO, K.: Problémy obrábania titánu a jeho zliatin. In: Zborník zo 4. medzinárodnej vedeckej  konferencie: TRANSFER 2002, Trenčín: s.19-22.
 • VASILKO, K., KOCHANIK, J.: Príspevok ku skúškam tuhosti sústruhu. In: Zborník z V. medzinárodnej konferencie: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky 2002. Prešov: 21.-22.11.2002, s. 130-135.
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D.: Vplyv rezných podmienok na kvalitu povrchu pri dokončovacom sústružení. In: Zborník zprednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie: FUNKČNÉ POVRCHY 2003, Trenčín: 29., 30.5.2003, s.211-216
 • VASILKO, K.: Aktuálne problémy prípravy na vedeckú prácu na univerzitách. In: Zborník z II. medzinárodného seminára Zákony produkcie-KREATIKA, KREATIVITA, Zvolen: 11.12.november 2003, s. 157-161.
 • RAGAN, E., VASILKO, K.: Hypotéza o vplyve reznej rýchlosti na opotrebenie nástroja. Zborník z medzinárodnej konferencie: Nové smery v prevádzke strojov, Prešov: 27-28.11.2003., s. 359-364
 • VASILKO, K.: Deformačné štruktúry pri obrábaní kovov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Funkčné povrchy 2004. Trenčín, 27.-28.máj 2004, s.200-208.
 • VASILKO, K.: Rezné nástroje s plastickou zónou a je účinky. In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie: Nové smery vo výrobných technológiách. Prešov: 17.-18.jún 2004, s. 141 – 147
 • VASILKO,K., KOŽYURO, L., RUŽBARSKÝ, J.: Mechanizmus elektromagnetického navárania povrchovej vrstvy na súčiastky. In: Zborník zo 6. medzinárodnej  vedeckej konferencie, TRANSFER 2004 ,Trenčín, 16-17. septembra 2004, s. 544-549
 • VASILKO, K., LACKO K.: Cesta zvyšovania kvality obrábania dreva. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: New trends in technology systems operation´05. Prešov: FVT, 20-21 október 2005
 • 157. ŠALAK, A., VASILKO, K., et all.: Testing of machinability of PM steels by short time face turning method. Preceding of the International conference DF PM 2005: Deformation and fracture in structural PM materials, Stará Lesná, 27.-30. 9.2005, s. 274-283
 • 158. VASILKO, K., MATIJA, R.: Kvalita povrchov, obrobených v netradičnom prostredí. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Funkčné povrchy 2005, Trenčín:19.-20.5.2005, s.197-201
 • VASILKO, K.- VASILKOVÁ, D.: Predikcia kvality obrobeného povrchu podľa rezných podmienok. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Funkčné povrchy 2005, Trenčín: 19.-20.5.2005, s.202-205
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K., TURMANIDZE, R.: Niektoré cesty zvyšovania efektívnosti strojárskej výroby. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Nové   smery vo výrobných technológiách 2006. 22,.23.6.2006, s. 15-17
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D.: Identifikácia vplyvu reznej rýchlosti na kvalitu obrobeného povrchu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Nové smery vo  výrobných technológiách 2006, 22.-23.6.2006, s. 139-141
 • VASILKO, K., DRAVECKÝ, J.: Sústruženie s pružným uložením nástroja. In: Zborník  z medzinárodnej vedeckej konferencie: Nové smery vo výrobných technológiách 2006, Prešov: 22.-23.6.2003, s. 126-131
 • VASILKO, K., GOMBÁR, M.: Identifikácia vzťahu rezných podmienok a morfológie obrobenej plochy. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Nové smery vo  výrobných technológiách 2006, Prešov: 22.-23.6.2006, s. 132-135
 • VASILKO, K.: Možnosti zlepšenia kvality povrchu pri sústružení dreva. In: Zborník  z medzinárodnej vedeckej konferencie: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva, Vysoké Tatry, 12-14.10.2006, s. 293-298
 • VASILKO, K.: Modifikácia Taylorovej rovnice pre obrábanie nástrojmi zo spekaného karbidu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Trendy lesníckej, drevárskej  a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Zvolen: 4.-7.septembra 2006, s.128-133
Copyright © 2008-2011 Karol Vasilko. All rights reserved.
About Scientific Publications Books Contact