Professor Karol Vasilko, Dr.Sc. - Academic, Scientist, Educator, Author
Menu
Slovensky Slovak flag

Books

 • VASILKO, K. - STROJNÝ, M.: Progresívne metódy sústruženia. ALFA Bratislava, 1967, 202 s.
 • VASILKO, K.- MICHEL, D.- HRUBEC, J.: Brúsenie a ostrenie rezných nástrojov. ALFA Bratislava, 1984, 334 s.,ISBN
 • VASILKO, K. et all.: Valivé ložiská. ALFA Bratislava, 1988, 567 s.
 • VASILKO, K.- BOKUČAVA,G.: Brúsenie kovových materiálov. ALFA Bratislava, 1988, 240 s.
 • VASILKO, K. et all.: Nové materiály a technológie ich spracovania. ALFA, Bratislava, 1990, 368 s., ISBN 80-05-00661-6
 • VASILKO, K.: História techniky a technológie. DROCZ Sabinov, 1999,210 s., ISBN 80-7099-416-9
 • BÁTORA, B., VASILKO,K.:Obrobené povrchy. Trenčín.: Trenčianska univerzita, 2000, 183 s., ISBN 80-88914-19-1
 • VASILKO, K., VASILKOVÁ, D.: Metódy zlepšenia morfológie povrchov súčiastok. Prešov. FVT, 2000, 120 s., ISBN 80-7099-95-2
 • VASILKO, K.: Obrábanie titánu a jeho zliatin. Prešov: FVT, 2001,120 s., ISBN 80-7099-683-8
 • VASILKO, K., KMEC, J.: Delenie materiálu. Prešov: DATAPRESS, 2003, 232s.,ISBN 80-7099-903-9
 • VASILKO, K., MARCINČIN, J., HAVRILA, M.: Výrobné inžinierstvo. Prešov: FVT, 2003, 424 s., ISBN 80-7099-995-0
 • VASILKO, K.: Teória rezného procesu. Prešov: FVT, 2006, 115 s., ISBN80-8073-586-7
 • VASILKO, K. et all.: Ilustrovaný technický slovník. Prešov: FVT, 2007, 343 s., ISBN 978-80-8073-760-3
 • VASILKO, K.: Analytická teória trieskového obrábania. Prešov: FVT, 2007, 338 s., ISBN 978-80-8073-759-7 (Download as a PDF file, 23MB)
 • Preklad: LOLADZE,T.N.: Základy optimalizácie strojárskej technológie. Bratislava: ALFA 1989, 214 s., ISBN 80-95-00083-9
 • VASILKO, K. et all.: Ilustrovaný technický slovník – v ôsmych jazykoch, 1. vydanie Prešov: FVT TU, 2007, 343 s. ISBN 978-80-8073-760-3
 • VASILKO, K.- RAGAN, E.: Latinské citáty, Prešov: FVT TU, 2007, 190 s., ISBN 978-80-8073-784-9
 • VASILKO, K.: Istoria techniki i technologii, Baranoviči: Belorussko-Rossijskij Universitet, 2008, 230 s., ISBN 978-985-498-148-2
 • VASILKO, K.: Teória a prax trieskového obrábania, Prešov: Fakulta Výrobných Technológií (FVT), 2009, 529 s., ISBN 978-80-553-0152-5 (Download as a PDF file, 36MB)
 • VASILKO, K.: Vývoj techniky a technológie, Prešov: FVT, 2010, 372 s., ISBN 978-80-553-0336-9
 • VASILKO, K.: História a vývoj techniky, Prešov: FVT, 2012, 506 s., ISBN 978-80-553-0875-3
 • VASILKO, K., MÁDL, J.: Teorie obrábění, Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2012, 526 s., ISBN 978-80-7414-460-8
 • VASILKO, K.: História a vývoj techniky, Prešov: FVT, 2014, 541 s., ISBN 978-80-553-0336-9 (Download as a PDF file, 42MB)
 • VASILKO, K.: Metódy a Prostriedky Brúsenia Kovov, Prešov: FVT, 2020, 176 s., ISBN 978-80-553-3509-4 (Download as a PDF file, 15MB)

University Textbooks

 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K., GEGEČKORI, T.: Počítačové navrhovanie technologických procesov strojárskej výroby. Gruzínska Technická Univerzita, Tbilisi: 2005, 133 s., ISBN 99940-35-92-4
 • BUDA,J.- SOUČEK,J.- VASILKO.K,: Teória obrábania. ALFA Bratislava, 1983, 278 s.
 • BUDA,J.- SOUČEK,J.- VASILKO,K.: Teória obrábania. (Prepracované vydanie). ALFA, Bratislava, 1988, 392 s.
 • VASILKO,K.- HRUBÝ,J.- LIPTÁK,J.: Technológia obrábania a montáže. ALFA Bratislava, 1991, 535 s., ISBN 80-05-00807-4
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.: Technológia automatizovanej strojárskej výroby. ALFA Bratislava, 1991, 179 s., ISBN 80-05-00806-6
 • VASILKO, K.- BOKUČAVA, G.: Výrobné technológie. Prešov: 2001, FVT. 203 s., ISBN 80-7099-623-4
 • BOKUČAVA, G., VASILKO, K.: Technológia automatizovanej výroby. Prešov: 2003, FVT, 310 s., ISBN 80-7099-980-2
 • VASILKO, K.: Technológia dokončovania povrchov. Prešov: FVT – COFIN, 2004, ;116s. ISBN 80-8073-124-1
 • VASILKO, K.: Technológia zmeny rozmerov. Prešov: FVT , COFIN, 2004,    s, ISBN 80-8073-160-8
 • VASILKO,K., BOKUČAVA, G.: Technológia zmeny rozmerov. V 4. jazykoch, Prešov: COFIN, 2005, 86 s., ISBN 80-8073-300-7
 • VASILKO, K. et all.: Perspektívy výrobného inžinierstva. Prešov: 2005, FVT, 148 s., ISBN 80-8073-395-3
 • VASILKO, K. et all.: Technologický ilustrovaný štvorjazyčný slovník. Prešov: 2006, FVT, 289 s., ISBN: 80-8073-522-0
 • VASILKO, K., RAGAN, E.: Teória výrobných technológií. Prešov: 2010, FVT, 241 s., ISBN: 978-80-553-0367

Small Edition Textbooks and Special Publicattions

 • BUDA,J.- VASILKO,K.: Úvod do teórie obrábania kovov. Účelová publikácia GR ZVL Považská Bystrica, 1980, 319s.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Teória obrábania. Návody na cvičenia. ALFA Bratislava, 1980 a 1983, 120 s.
 • BUDA,J.- VASILKO,K.: Teória obrábania. ALFA Bratislava, 1982, 273 s.
 • VASILKO,K.: Obrábanie vysokopevných materiálov. ZVL k.p. Považske strojárne Považská Bystrica, 1983, 150s.
 • VASILKO,K.- HRNČIAR,J.: Technológia obrábania a montáže. ALFA Bratislava, 1980 a 1984, 312 s.
 • VASILKO,K.: Technológia výroby leteckých lopatkových motorov. ZVL Považske strojárne Považská Bystrica, 1984, 200s.
 • VASILKO,K.: Progresívne technologické metódy a procesy. Učebné texty k PGŠ:" Robotizácia a automatizácia výrobných procesov" DT ČSVTS žilina, 1984, 120 s.
 • VASILKO,K.: Technologické základy automatizácie ložiskovej výroby. Učebné texty k PGŠ:"Valivé a klzné uloženia". Inštitút priemyselnej      výroby ZVL žilina, 1974, 135 s.
 • VASILKO,K. et all.: Obrábanie titánu a jeho zliatin. DT ČSVTS žilina, 1982,97 s.
 • VASILKO,K.: Obrábanie vysokopevných materiálov. DT ČSVTS žilina, 1982,48s.
 • VASILKO,K.: Technologické predpoklady automatizácie strojárskej výroby. Učebné texty k PGŠ: "Automatizované výrobné systémy" IPVZVL žilina, 1985, 87 s.
 • VASILKO,K.- MINAROVIČ,S.: Strojárske a hutnícke technológie na výstave AEROSALÓN PARIS 85. Zborník. SR ČSVTS Bratislava,1985, 85s.
 • BOKUČAVA,G.V.- VASILKO,K.: Technologické základy automatizácie strojárskej výroby. Učebné texty k PGŠ.: "Automatizované   výrobné systémy". IPV-ZVL žilina. 1986, 124s.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Technológia obrábania a montáže. Návody na cvičenia. ALFA Bratislava.1986, 161s.
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.V.: Technické prostriedky automatizácie strojárskej výroby Učebné texty k PGŠ: "Automatizované výrobné systémy". IPV-ZVL Žilina, 1987, 128s.
 • BOKUČAVA,G. VASILKO,K.: Technologičeskije osnovy gibkich proizvodstvennych sistem. GPI Tbilisi, 1987, 118s.
 • VASILKO,K.- NOVÁK,S.: Teória obrábania. Návody na cvičenia. ALFA Bratislava, 1987, 96 s.
 • VASILKO,K.- BOKUČAVA,G.V.: Technológia automatizovanej výroby. ALFA Bratislava, 1988, 170 s.
 • VASILKO,K.- HRUBÝ,J.: Technológia obrábania a montáže. ALFA Bratislava, 1989, 397s.
 • VASILKO,K.: Základy strojárskej technológie. FOŠ Prešov, Metodické centrum Prešov, 1993, 274s.
 • VASILKO,K.: Kvalita obrobených povrchov. FOŠ , Metodické centrum Prešov, 1995, 66s.
 • VASILKO,K.: História techniky a technológie (Vybrané state) Fakulta odborných štúdií Prešov,1996, 120 s.
 • VASILKO,K.: História techniky. a technológie, COFIN Prešov, 1997,88s.
 • VASILKO,K.: História techniky. FVT, 1998, 143 s.
 • VASILKO,K.: Stručná história technológie. ŠTEMPEĽ Prešov, 1999,198 s.
 • VASILKO,K.: Výrobné technológie. 1. vydanie, FVT Prešov, 1999, 350 s.
 • VASILKO, K.: Výrobné technológie.2. vydanie FVT Prešov, 2000, 350 s.
 • VASILKO, K.: Vývoj techniky. Od staroveku po 21. storočie. COFIN Prešov, 198 s.
 • VASILKO, K.: Výrobné technológie. 3. vydanie FVT Prešov, 2001, 350 s.
 • VASILKO,K.: Technológia automatizovanej výroby. Prešov: FVT, 2001, 275s.
 • VASILKO, K.: Vývoj techniky. Prešov: FVT, 2002, 198 s.
 • VASILKO, K.: Výrobné technológie. 4. vydanie FVT Prešov, 2003, 350 s.
 • VASILKO, K.: Technológia zmeny rozmerov. FVT Prešov, 2004, 316 s., ISBN 80-8073-244-2
 • VASILKO, K.: Výrobné technológie. FVT Prešov: 2005, 203 s.
Copyright © 2008-2023 Karol Vasilko. All rights reserved.
About Scientific Publications Books Contact